Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
KalkulatorDworek W Kozankach Podleśnych
Dworek w Kozankach Podleśnych pod...
2019-12-27

Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Porady

Porady

 • Jak odzyskać Mienie Zabużańskie Zobacz • _________________________________________


 • Jak uzyskać pomoc od samorządu w zakresie restauracji zabytku - pakiet ustaw, rozporządzeń, projektów, które określają pomoc państwa w tym zakresie. • Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury widnieje następująca informacja:


  UWAGA! OSOBY ZAINTERESOWANE DOTACJAMI NA ROK 2005!
  Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje o dotacjach na rok przyszły, drukach formularzy oraz terminach, w jakich należy składać wnioski zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Kultury po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2005. W związku z tym uprzejmie prosimy o nie przysyłanie wniosków do czasu zamieszczenia na stronie www nowych wzorów formularzy.


  AKTY PRAWNE


  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Zobacz tekst.


  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie trybu składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę oraz zaświadczeń w odniesieniu do zabytków i przedmiotów o cechach zabytków, nie wymagających pozwolenia.Zobacz tekst.


  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Zobacz tekst.


  (*) plik w formacie PDF, do otwarcia wymagany jest program:
  Adobe Reader.

  Źródło:
  www.MK.gov.pl


  KULTURA 2000

  Informacje o programie Unii Europejskiej: 'Kultura 2000'. jak podaje strona internetowa programu: 'Komisja Europejska realizując wspólnotową politykę kulturalną stworzyła szereg możliwości wsparcia projektów kulturalnych tworzonych przez instytucje i organizacje w całej Europie'.

  Program wspiera przedsięwzięcia kulturalne realizowane m.in. w następujących dziedzinach:
  dziedzictwo kulturowe: dziedzictwo ruchome i nieruchome, materialne i niematerialne, archiwa historyczne, biblioteki, dziedzictwo archeologiczne i podwodne, a także krajobrazy kulturowe.
  Więcej o programie.  Instytucje finansujące zainteresowane współpracą z KAZA w zakresie pośrednictwa finansowego, proszone są o kontakt z naszą firmą.


  Copyright 2002-2020 by KAZA. All Rights Reserved.
  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.